Thursday, July 9, 2020

คอร์ดพื้นฐานในคีย์ C

คอร์ด (Chord) คือการเล่นโน้ตดนตรีตั้งแต่สามเสียงขึ้นไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นบนเครื่องดนตรีชนิดใดก็ตาม เช่น เล่นด้วยกีตาร์ เปียโน คีย์บอร์ด อีเล็กโทน หรือซินธิไซเซอร์เป็นต้น 

คอร์ดพื้นฐานในคีย์ C ซึ่งชื่อเต็ม ๆ มีชื่อว่าคีย์ C Major แต่นิยมเรียกกันว่า C เฉยๆ ก็เป็นอันรู้กันว่าคือ C เมเจอร์นั่นเอง

สำหรับคอร์ดพื้นฐานทั้ง 7 คอร์ดในคีย์ C เมเจอร์ มีดังนี้ C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim โดยที่โน้ตทั้ง 3 ตัวที่นำมาประกอบเป็นคอร์ดหลักทั้ง 7 คอร์ดนี้ ไม่มีการใส่เครื่องหมายชาร์ป (#) และแฟล็ต () เลย ตัวโน้ตต่าง ๆ นำมาจากสเกล C เมเจอร์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า C Ionian หรือ Diatonic Scale หรือบางคนก็เรียกว่า เมเจอร์สเกล เฉยๆ
คอร์ดแรกคือ C ประกอบด้วยตัวโน้ตหลักคือ C, E, G สำหรับวิธีการจับบนคอกีตาร์ ให้ดูตามภาพด้านบน
คอร์ดที่ 2 ในคีย์ C ก็คือคอร์ด Dm ประกอบด้วยตัวโน้ตหลักคือ D, F, A
คอร์ดที่ 3 ในคีย์ C ก็คือคอร์ด Em ประกอบด้วยตัวโน้ตหลักคือ E, G, B
คอร์ดที่ 4 ในคีย์ C เมเจอร์ ก็คือคอร์ด F ประกอบด้วยตัวโน้ตหลักคือ F, A, C
คอร์ดที่ 5 ในคีย์ C เมเจอร์ ก็คือคอร์ด G ประกอบด้วยตัวโน้ตหลักคือ G, B, D
คอร์ดที่ 6 ในคีย์ C เมเจอร์ ก็คือคอร์ด Am ประกอบด้วยตัวโน้ตหลักคือ A, C, E โดยที่คอร์ดที่ 6 นี้ มีคุณสมบัติเป็นญาติกันกับคีย์ C Major ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Relative Key

พูดอีกอย่างก็คือ C กับ Am นั้นเป็นคอร์ดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือคอร์ดทั้งสองนี้เป็น Relative (ญาติ) กัน เมื่อผมอธิบายในหัวข้อต่อ ๆ ไป จะมีการอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง ดังนั้นหลายคอร์ดในคีย์ C กับคีย์ Am จึงมีหลายคอร์ดที่เหมือนกันและใช้ร่วมกัน
คอร์ดที่ 7 ในคีย์ C เมเจอร์ ก็คือคอร์ด Bdim (B Diminished) ซึ่งอ่านว่า "บี-ดิม" หรือ "บี-ดิมินิช" โดยที่ประกอบด้วยตัวโน้ตหลักคือ B, D, F ซึ่งปกติคอร์ดนี้จะไม่ค่อยพบบ่อย นาน ๆ มีการใช้ครั้งหนึ่ง แต่ว่าจำเป็นต้องรู้ไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อที่จะได้เข้าใจโครงสร้างทฤษฎีดนตรีต่อไปได้นะครับ

เวลาเราเล่นคอร์ด Diminished เสียงมันจะออกแปลก ๆ นิดหน่อย ฟังแล้วไม่ค่อยจะคุ้นหูเท่าใดนัก เนื่องจากว่ามีคนเอามาใช้ในเพลงป๊อปที่เราฟังกันน้อยมาก ๆ จึงไม่ค่อยคุ้น แต่บางครั้งก็มีพบเหมือนกัน

สำหรับคีย์ C เมเจอร์ นั้นเป็นคีย์ที่ต้องเรียนรู้เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นคีย์ที่ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเล่นบนเครื่องดนตรีอะไร ไม่ว่าจะเป็น เปียโน กีตาร์ หรือเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ


No comments:

Post a Comment